Санхүүгийн ил тод байдал

h h2

Сэтгэгдэл үлдээх


+ 1 = 2