Санхүүгийн ил тод байдал

h h2

Сэтгэгдэл үлдээх


3 × 1 =