A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Give your website a premium touchup with these free WordPress themes using responsive design, seo friendly designs www.bigtheme.net/wordpress
Эхлэл > Мал үржлийн алба

Мал үржлийн алба

Мал үржлийн албаны чиг үүрэг: Малын аж ахуйн салбарын хууль тогтоомж, бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих, тайлагнах, тогтвортой хөгжлийг хангах бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх, нэгжийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, хяналт тавих, мал аж ахуй эрхлэгчдийг арга зүйн удирдлагаар хангах;