A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Give your website a premium touchup with these free WordPress themes using responsive design, seo friendly designs www.bigtheme.net/wordpress
Эхлэл > Сул орон тооны сонгон шалгаруулалтын зар

Сул орон тооны сонгон шалгаруулалтын зар

Сул орон тооны мэдээ 2021он

Байгууллага Дотоод нэгж Албан тушаалын нэршил Албан тушаалын ангилал зэрэглэл Хариуцсан асуудал Албан тушаалын тодорхойлолт Орон тоо Ажлын байрны төлөв
01 Архангай аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газар Үйлдвэр, худалдаа, үйлчилгээний алба Гүйцэтгэх ТЗ – 5 Худалдаа, үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн  Файл үзэх 1 Нээлттэй
02 Архангай аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газар Үйлдвэр, худалдаа, үйлчилгээний алба Гүйцэтгэх ТЗ – 6 Газар тариалангийн үйлдвэрлэл техник технологийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн  Файл үзэх 1 Нээлттэй

Сул орон тооны мэдээ 2022оны 5 сар 

Байгууллага Дотоод нэгж Албан тушаалын нэршил Албан тушаалын ангилал зэрэглэл Хариуцсан асуудал Албан тушаалын тодорхойлолт Орон тоо Ажлын байрны төлөв
01 Архангай аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газар Захиргаа аж ахуйн алба Гүйцэтгэх ТЗ – 5 Хүний нөөц, төлөвлөлт, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн  Файл үзэх 1 Нээлттэй
02 Архангай аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газар Үйлдвэр, худалдаа, үйлчилгээний алба Гүйцэтгэх ТЗ – 5 Худалдаа, үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн  Файл үзэх 1 Нээлттэй