A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Give your website a premium touchup with these free WordPress themes using responsive design, seo friendly designs www.bigtheme.net/wordpress
Эхлэл > Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын даргын тушаал

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын даргын тушаал

Он Нэр Он сар Холбоос
2021 оны тушаалууд 01 Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай 2021/01/18
02 Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн батлах тухай 2021/02/08
03 Байгууллагын орон тоо, цалинг шинэчлэн батлах тухай 2021/03/12 үзэх
04 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021/03/12 Үзэх
05 Байгууллагын дэргэдэх баримт нягтлан шалгах комиссыг шинэчлэн байгуулах тухай 2021/05/05 Үзэх
07 Эд хөрөнгийн тооллогын комисс байгуулах тухай 2021/05-14
Үзэх
08 Коронавирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах тухай 2021/06/15 Үзэх
09 Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай 2021.07.06 Үзэх
10 Аймгийн Мал эмнэлгийн газарт шилжүүлэх түр хадгалах баримтын жагсаалт батлах тухай 2021.07.24 Үзэх
11 Өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажилд хяналт тавих комиссыг байгуулах тухай 2021.08.09 Үзэх