A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Эхлэл > Uncategorized > “ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭЖҮҮЛЭЛТ – МОНГОЛЫН НООС, НООЛУУРЫН ҮНЭ ЦЭНИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ АРГА ЗАМ” СЭДЭВТ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

“ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭЖҮҮЛЭЛТ – МОНГОЛЫН НООС, НООЛУУРЫН ҮНЭ ЦЭНИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ АРГА ЗАМ” СЭДЭВТ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

Европын холбооны санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй “Текстилийн тогтвортой үйлдвэрлэл ба эко тэмдэг – STeP EcoLab” төслийн хүрээнд “Тогтвортой байдлын гэрчилгээжүүлэлт – Монголын ноос, ноолуурын үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх арга зам” сэдэвт сургалтыг Архангай аймаг дахь Монголын бэлчээр ашиглагчдын нэгдсэн холбоотой хамтран 2021 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдөр зохион байгуулж байна.
Текстилийн салбарт тогтвортой байдлыг тууштай хэрэгжүүлэх нь боловсруулах үйлдвэр, компаниудын бизнесийн амжилтанд эерэгээр нөлөөлөхөөс гадна ноос, ноолуурын салбарын хөгжилд онцгой ач холбогдолтой, мөн малчин өрх, хоршоодод зах зээлд нэвтрэх томоохон боломж олгож байдаг. Иймд текстилийн салбарт оролцогчид ноос, ноолуурын гарал үүслийн баталгаа, нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээний бүх түвшинтэй холбоотой түүхийг мэдэж байх нь чухал байна.
Орчин үед ноос, ноолууран бүтээгдэхүүн хэрэглэгчид бүтээгдэхүүний гарал үүсэл, байгаль орчин, мал амьтантай зүй зохистой харьцаж байгааг, мөн боловсруулах шатанд тухайн бүтээгдэхүүнийг байгаль ээлтэй, нийгэмд хариуцлагатай, ёс зүйтэй аргаар үйлдвэрлэсэн эсэхийг батлахыг шаарддаг болсон. Иймд улс орнууд төдийгүй томоохон компаниуд хэрэглэгчид, худалдан авагчдын дээрх шаардлага, шалгууруудыг хангах зорилгоор төрөл бүрийн баталгаажуулалт, стандарт, гэрчилгээнүүд бий болгосон хэдий ч, эдгээрээс гарал үүслээс авахуулаад үйлдвэрийн халаагаар гарах хүртэлх бүтээгдэхүүний амьдралын мөчлөгийн байгальд ээлтэй байдлыг баталсан нь цөөн, ил тод биш, цогц мэдээлэлгүй байна.
Иймд олон төрлийн баталгаажуулалт, гэрчилгээжүүлэлтийн ялгааны талаар цогц мэдлэг олгож, ойлгуулснаар малчид, үйлдвэрлэгчид нэн ялангуяа худалдан авагчид бодит болон бодит бус нөлөө үзүүлж буй гэрчилгээ, баталгааны ялгааг мэддэг болж, улмаар мэдлэгтэй худалдан авалт хийх, мөн үйлдвэрлэгчид бизнесийн харилцаандаа ашиглаж, илүү үр ашигтай, байгаль орчин, нийгэмдээ илүү их эерэг нөлөө бүхий үйл ажиллагаа эрхлэх боломжтой болох юм.
Сургалтаар Монгол улсад хэрэгжиж буй текстилийн стандартууд, гэрчилгээжүүлэлтийн төрлүүд, олон улсад зөвшөөрөгдсөн нэр хүндтэй гэрчилгээжүүлэлтийн схемүүдийг цэгцлэн таниулах, салбарын үйлдвэрлэгчдэд тогтвортой түүхий эд бэлтгэлийн үндэсний стандарт “Хариуцлагатай нүүдэлчин зохистой дадлыг нэвтрүүлэхэд тавих шаардлага” МNS 6891:2020, “Хариуцлагатай нүүдэлчин” малын гаралтай түүхийн эдийн мөшгөх системийн ач холбогдол, “МNS 6926:2021 Текстилийн тогтвортой үйлдвэрлэл- Удирдамж”,зэрэг стандартыг танилцуулах, олон улсын зах зээлд үндэсний стандартуудыг таниулахад малчид, үйлдвэрлэгчдийн хувь нэмрийн талаар хэлэлцүүлэг өрнүүлэх байдлаар явуулж байна.
Сургалтад манай аймгийн Цэцэрлэг, Чулуут, Ихтамир сумын бэлчээр ашиглалтын холбоо, хоршоод, Малчдын төлөөлөл оролцож байн

Санал болгох

“АРХАНГАЙ ТҮНШЛЭЛ-2021” ҮЗЭСГЭЛЭН ХУДАЛДААГ ЗОХИОН БАЙГУУЛНА.

Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах, хамтын ажиллагааг дэмжих, орон нутгийн …