A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Эхлэл > Мэдээ, мэдээлэл > ТӨЛ БОЙЖИЛТ, ТОМ МАЛЫН ХОРОГДЛЫН МЭДЭЭ

ТӨЛ БОЙЖИЛТ, ТОМ МАЛЫН ХОРОГДЛЫН МЭДЭЭ

Архангай аймгийн хэмжээнд 2019 онд Ингэ 520, Гүү 121 292, Үнээ 239 851 ,Эм хонь 1 345 762, Эм ямаа 657 709 нийт 2365134 хээлтэгч мал төллөхөөс 2019 оны 06 сарын 10- ны байдлаар 1928901 толгой мал төллөсөн байна. Үүнд: Ингэ 282 буюу 54,2 хувь, Гүү 72179 буюу 59.5 хувь, Үнээ 141548 буюу 59 хувь, Эм хонь 1168474 буюу 86.8 хувь, Эм ямаа 546418 буюу 83 хувь төллөж аймгийн дүнгээр бод малын 59.2 хувь, бог малын 85.6 хувь ба нийт мал төллөлт 81,5 хувьтай байна. 1885215 толгой төл 98 хувьтай бойжиж байна.
Том малын зүй бус хорогдол 34872 толгой үүнээс тэмээ 1 толгой 0,1 , адуу 2376 толгой 0,6 хувь, үхэр 3419 толгой 0,6 хувь , хонь 18476 толгой 0,7 хувь , ямаа 10600 толгой 0.7 хувь, нийт малын 0,6 хувь нь хорогдсон байна.

Санал болгох

Архангай аймгийн Хөдөө аж ахуйн ажилтаны сургалт зөвлөгөөн боллоо.

Архангай аймгийн Хөдөө аж ахуйн ажилтаны сургалт зөвлөгөөн эхэллээ. Зөлвлөгөөнийг нээж аймгийн Засаг дарга М.Батжаргал …