Мал аж ахуйн маркетинг төсөл сургалт, семинар зохион байгуулагдлаа

    2014-11-04 10.50.39Малчдыг мах, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн,  ноос ноолуур, газар тариалангийн чиглэлээр зах зээлд   холбох мөн малчдын бүлэг, хоршоо нөхөрлөлийг малын гаралтай бүтээгдэхүүнээ борлуулах нэмүү өртөг шинэгэсэн бүтээгдэхүүн бий болгоход нь дэмжлэг үзүүлэх, малын  эрүүл мэндийг хамгаалах малын үржлийн ажлыг сайжруулах, малын тэжээл тэжээллэгийг сайжруулах    хөдөөгийн хүн амын амьжиргаа сайжруулах, хүн амын хүнсний аюулгүй дээшрүүлэх  зорилгоор Даян дэлхийн хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллага, монгол улсын Засгийн газар хамран “Мал аж ахуйн маркетинг” төслийг  хэрэгжүүлж байна.  Төсөлд Архангай, Завхан, Говь-Алтай, Хөвсгөл, Баянхонгор  аймаг  тус бүрээс 3 сум буюу нийт 15 сум хамрагдана.  Аймгийн ҮХААГ-н мэргэжилтнүүд архангай аймгийн Цэцэрлэг, Цахир, Чулуут,  Хөвсгөл аймгийн Тосонцэнгэл, Бүрэнтогтох, Түнэл сумын МЭҮТ-н мэргэжилтнүүд Засаг дарга  нарт төсөл хэрхэн зохион байгуулагдах, хэрхэн хамтран ажиллах, МУЗГазар ҮХААяам хэрхэн санхүүжилт олох талаар нэглдсэн ойлголтонд хүрэх,  төсөлд хэрхэн хамрагдах талаар заавар зөвөлгөө өгөх зорилгоор сургалт семинарыг  энэ сарын 4,5-ны өдрүүдэд  зохион байгууллаа.