Архангай аймгийн ургац хураалтын мэдээ

УРГАЦ ХУРААЛТЫН МЭДЭЭ

Сумын нэр Тариалсан талбай / га/ Авсан ургац /тн/
Үр тариа Төмс Х/ногоо Тэжээл Үр тариа Төмс Х/ногоо Тэжээл
1 Ихтамир 15 10.1 95 110 72.1 200
2 Чулуут 1.4 0.09 3 0.5
3 Хангай 0.1 0.25 0.3 0.2
4 Тариат 3.8 1.6 2.1 35 13 10
5 Цахир 0
6 Өндөр-Улаан 0 5 10
7 Эрдэнэмандал 27.5 5.7 200 178 35 220
8 Жаргалант 3.9 0 10 31.8 8
9 Цэцэрлэг 7.5 0 2 7.8 10.5
10 Хайрхан 166 10 2 249 64 17
11 Батцэнгэл 8.2 3 20 41 14.8 24
12 Өлзийт 15 5 142 95 17.3 300
13 Өгийнуур 100 1.6 0.5 110 5 1
14 Хашаат 0.9 0.02 5
15 Хотонт 4.5 1.5 8.5 36 18 22.5
16 Цэнхэр 12 7.1 105 24.1 10.6 50
17 Төвшрүүлэх 2400 20.7 2 100.5 3180 153 17.2 250
18 Булган 14.8 7.5 85.5 30 4.3 70
19 Эрдэнэмандал 368 131.8 332 3128 1120.3 1162
20 Дүн 2666 514.9 178.16 1107.6 3539 3947 1341.3 2337
   

Энэ онд аймгийн хэмжээнд 4567.7 га талбайд тариалалт хийж, үүнээс 2666 га талбайд улаанбуудай, 514.9 га талбайд төмс, 178.2 га-д хүнсний ногоо, 1107.6 га талбайд малын тэжээлийн ургамал, 100 га талбайд тосны ургамал тус тус тариалсан нь өмнөх оныхоос 76.2 хувиар нэмэгдсэн байна.

11 сарын 08-ны байдлаар улаанбуудай 2666 га-гаас 3539 тн ургац, төмс 514.9 га-гаас 3947 тн, хүнсний ногоо 178.6 га-гаас 1341.3 тн ургац, ногоон тэжээл 1107.6 га-гаас 2337 тн-ыг тус тус хураан авсан   байна.      

ҮЙЛДВЭР ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР