Аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын ажилтны зөвлөлгөөн

хуралз

Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын зөвлөлгөөн 3 дугаар сарын 5-6-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж 2014 онд хийсэн ажлын үр дүн 2015 онд хийж, бүтээх ажлынхаа төлөвлөгөө, заавар зөвлөлгөөгөө хэлэлцлээ.  Зөвлөлгөөнд сумдын мал эмнэлэг үржлийн тасгийн мэргэжилтнүүд, хувийн мал эмнэлэг аж ахуй нэгжийн эмч мэргэжилтнүүд нийт 70 гаруй хүн хамрагдлаа.2014 онд ажил бүтээлээрээ тэргүүлсэн Жаргалант сумын МЭҮТ, Тариат сумын Тэр-Эх-Ар ХХК, Тахилагат нуурын овоо ЗБН нарыг шагнаж урамшууллаа.