Архангай аймгийн 2015 оны мал төллөлт, төл бойжилтын мэдээ

tulmal      Энэ онд аймгийн хэмжээнд Ингэ-401, гүү-91900, Үнээ-188843, эм хонь-1008924, эм ямаа-551965  нийт 1842033 эх мал төлөлхөөс одоогийн байдлаар: Ингэ-35, Гүү-129, Үнээ-3742, Эм хонь-50282, Эм ямаа-39188, буюу нийт 93376 эх мал төллөж төл бойжилтын хувь 97,3% -тай байна. Төлөлвөл зохих нийт мал сүргийн 5.1% эсэн мэнд төллөж байна.

2015.03.19