Сургалтанд урьж байна

“Эрчимжсэн Мал Аж Ахуй үндэсний төв” нь БНХАУ-н ӨМӨЗО-ны шилийн гол аймгийн “Ажил мэргэжлийн дээд сургууль” ӨМӨЗО-ны Шилийн гол аймгийн Зүүн үзэмчин хошууны Ээж нуур Балгасны улсын тэргүүний “Хар Говь” хоршоотой хамтран ажиллах гэрээний хүрээнд малчид, фермерүүд, мал аж ахуй хоршоологчид, мал аж ахуйн мэргэжилтэн, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг жижиг дунд үйлдвэрийн бизнес эрхлэгчдэд зориулан “ Мал Аж Ахуйн туршлага Судлах Аялал” Эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэх 14 хоногийн сургалтыг сар бүр зохион байгуулан ажиллаж байна.
Сургалтын зорилго: Хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэхэд нүүдлийн мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн уламжлалт арга орчин үеийн арга технологитой зөв хослуулах, олон улсын хөдөө аж ахуйн салбарт гарч байгаа ололт амжилтууд туршлагыг нэвтрүүлэх, мал аж ахуйн хоршооллыг байгуулах, мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг чадвахжуула, мал аж ахуйг тогтвортой эрхлэх, орлого нэмэгдүүлэхэд шаардагдаж буй мэдлэг ур чадвар, дадлыг эзэмшүүлхэд оршино.
“ Мал Аж Ахуйн Туршлага Судлах Аялал” ӨМӨЗО-ны Шилийн гол аймагт 2015 оны 4 дүгээр сарын 10-16-ны хооронд, Эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэх сургалт 2015 оны 5 дугаар сарын 6-22 –ны хооронд зохион байгуулагдана.
МАЛ АЖ АХУЙН ТУРШЛАГА СУДЛАХ АЯЛАЛ
4 сарын 10 Улаанбаатраас галт тэргээр хөдөлнө
4 сарын 11 Замын Үүд хотод бууна
Эрээн хотруу автобусаар явна
Эрээн хотоос Шилийн гол аймаг хүртэл автобусаар явна
Шилийн гол аймгийн Авага хошуунд байрлах Гүүний айраг үйлдвэрлэдэг “Цэгээ” үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай танилцах
Шилийн аймгийн буудалд бууна
Оройн хоол
Амралт
4 сарын 12 Өглөөний цай
Уламжлалт цагаан индээний “Ээж” үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай танилцаж, туршлага солилцох
Уламжлалт цагаан идээний “Ээж” үйлдвэрийн нэрийн барааны дэлгүүр орох
Үдийн хоол
Хар тарлан үүлдрийн саалийн 400 үнээний фермийн аж ахуй танилцах
Бэлчээрийн ургамал болон мал эмнэлгийн лабораторитой танилцах
Оройн хоол
Амралт
4 сарын 13 Зүүн үзэмчин хошууны Ээж Нуур балгасны үржлийн мал үржүүлдэг улсын тэргүүний “Хар Говь” хоршооны үйл ажиллагаатай танилцах
“Хар Говь” хоршооны тэргүүний малчин Сэвэлтэй туршлага солилцох
Хар Говь” хоршооны удирдлага болон малчидтай туршлага солилцох
Оройн хоол
Амралт
4 сарын 14 Өглөөний цай
Баруун үзэмчин хошууны тэргүүний малчид фермерүүдтэй туршлага солилцох

ШИЛИЙН ГОЛ АЙМГИЙН АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ
ЭРЧИМЖСЭН АЖ АХУЙ ЭРХЛЭХ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

Сургалтын чиглэл танхим дадлага
1 Малын тэжээлийг тохируулах Малын тэжээлийн хэрэгцээг тооцох/ тэжээлийн норм, жор, өртөг Тэжээлийн лаборатори Хар тарлан үүлдрийн 400 үнээний фермийн аж ахуй
Тэжээлийн ургамал тариалах
Малын төрөл бүрийн тэжээл бэлтгэх
Мал тэжээх
2 Хадлан бэлчээр сайжруулах Бэлчээрийг хашиж хамгаалах арга Бэлчээрийн ургамалын лаборатори Хадлан тэжээлийн хоршоо
Бэлчээрийн өнгөц ба үндсэн сайжруулалт хийх
Бэлчээрийн ургамлын нэр төрөл
3 Үржлийн ажил явуулах Малын хээлтүүлэг хийх Үржүүллэг хээлтүүлгийн лаборатори Сүүний үхрийн аж ахуй

Махны үхрийн аж ахуй

Хонины аж ахуй
Малын үүлдэр угсаа сайжруулах, ашиг шимээр төрөлжүүлэх
Малын үр хөврөл шилжүүлэх
4 Мал сүргийн арчилгаа маллагаа Саалийн үнээний арчилгаа маллагаа Сургалтын танхим
Махны үхрийн арчилгаа маллагаа
Хонины арчилгаа маллагаа
5 Мал эмнэлэг Малын халдварт болон халдваргүй өвчин, урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх аргууд Мал эмнэлгийн лаборатори
Мал эмнэлгийн эмчилгээний уламжлалт арга
Малын эм бэлдмэл
6 Тоног төхөөрмөж ашиглах Цахилгаан саалтуур ашиглах танхим Хөдөө аж ахуйн тоног төхөөрөмж үзэх
Мал эмнэлэг үржлийн тоног төхөөрөмж ашиглах
Газар тариалангийн тоног төхөөрөмжүүд
7 Сүү сүүн бүтээгдэхүүн боловсруулах Сүүнд анхан шатны боловсруулалт хийх Сүүний лаборатори Уламжлалт цагаан идээ боловсруулах ”“Эрчимжсэн Мал Аж Ахуй үндэсний төв” нь БНХАУ-н ӨМӨЗО-ны шилийн гол аймгийн “Ажил мэргэжлийн дээд сургууль” ӨМӨЗО-ны Шилийн гол аймгийн Зүүн үзэмчин хошууны Ээж нуур Балгасны улсын тэргүүний “Хар Говь” хоршоотой хамтран ажиллах гэрээний хүрээнд малчид, фермерүүд, мал аж ахуй хоршоологчид, мал аж ахуйн мэргэжилтэн, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг жижиг дунд үйлдвэрийн бизнес эрхлэгчдэд зориулан “ Мал Аж Ахуйн туршлага Судлах Аялал” Эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэх 14 хоногийн сургалтыг сар бүр зохион байгуулан ажиллаж байна.
Сургалтын зорилго: Хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэхэд нүүдлийн мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн уламжлалт арга орчин үеийн арга технологитой зөв хослуулах, олон улсын хөдөө аж ахуйн салбарт гарч байгаа ололт амжилтууд туршлагыг нэвтрүүлэх, мал аж ахуйн хоршооллыг байгуулах, мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг чадвахжуула, мал аж ахуйг тогтвортой эрхлэх, орлого нэмэгдүүлэхэд шаардагдаж буй мэдлэг ур чадвар, дадлыг эзэмшүүлхэд оршино.
“ Мал Аж Ахуйн Туршлага Судлах Аялал” ӨМӨЗО-ны Шилийн гол аймагт 2015 оны 4 дүгээр сарын 10-16-ны хооронд, Эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэх сургалт 2015 оны 5 дугаар сарын 6-22 –ны хооронд зохион байгуулагдана.
МАЛ АЖ АХУЙН ТУРШЛАГА СУДЛАХ АЯЛАЛ
4 сарын 10 Улаанбаатраас галт тэргээр хөдөлнө
4 сарын 11 Замын Үүд хотод бууна
Эрээн хотруу автобусаар явна
Эрээн хотоос Шилийн гол аймаг хүртэл автобусаар явна
Шилийн гол аймгийн Авага хошуунд байрлах Гүүний айраг үйлдвэрлэдэг “Цэгээ” үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай танилцах
Шилийн аймгийн буудалд бууна
Оройн хоол
Амралт
4 сарын 12 Өглөөний цай
Уламжлалт цагаан индээний “Ээж” үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай танилцаж, туршлага солилцох
Уламжлалт цагаан идээний “Ээж” үйлдвэрийн нэрийн барааны дэлгүүр орох
Үдийн хоол
Хар тарлан үүлдрийн саалийн 400 үнээний фермийн аж ахуй танилцах
Бэлчээрийн ургамал болон мал эмнэлгийн лабораторитой танилцах
Оройн хоол
Амралт
4 сарын 13 Зүүн үзэмчин хошууны Ээж Нуур балгасны үржлийн мал үржүүлдэг улсын тэргүүний “Хар Говь” хоршооны үйл ажиллагаатай танилцах
“Хар Говь” хоршооны тэргүүний малчин Сэвэлтэй туршлага солилцох
Хар Говь” хоршооны удирдлага болон малчидтай туршлага солилцох
Оройн хоол
Амралт
4 сарын 14 Өглөөний цай
Баруун үзэмчин хошууны тэргүүний малчид фермерүүдтэй туршлага солилцох

ШИЛИЙН ГОЛ АЙМГИЙН АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ
ЭРЧИМЖСЭН АЖ АХУЙ ЭРХЛЭХ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

Сургалтын чиглэл танхим дадлага
1 Малын тэжээлийг тохируулах Малын тэжээлийн хэрэгцээг тооцох/ тэжээлийн норм, жор, өртөг Тэжээлийн лаборатори Хар тарлан үүлдрийн 400 үнээний фермийн аж ахуй
Тэжээлийн ургамал тариалах
Малын төрөл бүрийн тэжээл бэлтгэх
Мал тэжээх
2 Хадлан бэлчээр сайжруулах Бэлчээрийг хашиж хамгаалах арга Бэлчээрийн ургамалын лаборатори Хадлан тэжээлийн хоршоо
Бэлчээрийн өнгөц ба үндсэн сайжруулалт хийх
Бэлчээрийн ургамлын нэр төрөл
3 Үржлийн ажил явуулах Малын хээлтүүлэг хийх Үржүүллэг хээлтүүлгийн лаборатори Сүүний үхрийн аж ахуй

Махны үхрийн аж ахуй

Хонины аж ахуй
Малын үүлдэр угсаа сайжруулах, ашиг шимээр төрөлжүүлэх
Малын үр хөврөл шилжүүлэх
4 Мал сүргийн арчилгаа маллагаа Саалийн үнээний арчилгаа маллагаа Сургалтын танхим
Махны үхрийн арчилгаа маллагаа
Хонины арчилгаа маллагаа
5 Мал эмнэлэг Малын халдварт болон халдваргүй өвчин, урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх аргууд Мал эмнэлгийн лаборатори
Мал эмнэлгийн эмчилгээний уламжлалт арга
Малын эм бэлдмэл
6 Тоног төхөөрмөж ашиглах Цахилгаан саалтуур ашиглах танхим Хөдөө аж ахуйн тоног төхөөрөмж үзэх
Мал эмнэлэг үржлийн тоног төхөөрөмж ашиглах
Газар тариалангийн тоног төхөөрөмжүүд
7 Сүү сүүн бүтээгдэхүүн боловсруулах Сүүнд анхан шатны боловсруулалт хийх Сүүний лаборатори Уламжлалт цагаан идээ боловсруулах ”Ээж” үйлдвэр Гүүний айраг үйлдвэрлэдэг
“Цэгээ” үйлдвэр
Сүүний бүрэлдэхүүн чанарыг тодорхойлох
Сүү сүүн бүтээгдэхүүн боловсруулах

“ Мал Аж Ахуйн Туршлага Судлах Аялал” –ийн зардлын тооцоо 473000 төгрөг, Эрчимжсэн аж ахуй эрхлэх сургалтын зардал 684010 төгрөг аялал, сургалтын тухай үеийн юуаний ханшын зөрүүнээс аялалын үеийн зардалд өөрчлөлт орохыг анраана уу?

“ Мал Аж Ахуйн Туршлага Судлах Аялал”, Эрчимжсэн аж ахуй эрхлэх сургалтанд хамрагдах сонирхолтой хүмүүс 99337111, 99680393 утсаар холбоо барьна уу?
” үйлдвэр Гүүний айраг үйлдвэрлэдэг
“Цэгээ” үйлдвэр
Сүүний бүрэлдэхүүн чанарыг тодорхойлох
Сүү сүүн бүтээгдэхүүн боловсруулах

“ Мал Аж Ахуйн Туршлага Судлах Аялал” –ийн зардлын тооцоо 473000 төгрөг, Эрчимжсэн аж ахуй эрхлэх сургалтын зардал 684010 төгрөг аялал, сургалтын тухай үеийн юуаний ханшын зөрүүнээс аялалын үеийн зардалд өөрчлөлт орохыг анраана уу?

“ Мал Аж Ахуйн Туршлага Судлах Аялал”, Эрчимжсэн аж ахуй эрхлэх сургалтанд хамрагдах сонирхолтой хүмүүс 99337111, 99680393 утсаар холбоо барьна уу?