Мал эмнэлгийн лабораторийн нян судлалын шинжилгээгээр оношлогдсон халдварт өвчний жагсаалт

5555Мал эмнэлгийн лабораторийн нян судлалын шинжилгээгээр

оношлогдсон халдварт өвчний жагсаалт

2015.03.27
Сумын нэр Багийн нэр Малчны нэр Малын төрөл Оношлогдсон үүсгэгчийн нэр Хариуны он , сар өдөр шинжилгээний дугаар
1 Өгийнуур Тоглох Н.Жагардамба ямаа Rabies (галзуу) 2015.01.18 № 01
2 Хашаат Цагаан хад Д.Цэрэндорж үхэр Rabies(галзуу) 2015.01.21 №03
3 Хашаат Номгон М.Ганбаатар үхэр Rabies(галзуу) 2015.01.22 №05
4 Өгийнуур Зэгстэй Эзэнгүй нохой Rabies(галзуу) 2015.01.29 №06
5 Цэцэрлэг Хужирт Г.Батболд үхэр P.Multocida(цусан халдварт ) 2015.02.02 №07
6 Хотонт Өндөр сант Буянт ямаа Salmonella abortus ovis(гэдэсний халдварт өвчин ) 2015.02.10 №08
7 Эрдэнэмандал 3−р баг Ж.Энхбат хонь Стафилококк(идээлүүлэгч нян ) 2015.02.10 №09
8 Эрдэнэмандал 3−р баг Ж.Энхбат хонь Стафилококк(идээлүүлэгч нян ) 2015.02.10 №10
9 Хашаат Номгон Ч.Цогт үхэр B.Anthracis(боом ) 2015.02.12 №14
10 Батцэнгэл Улаанчулуу Булгантамир үхэр Стафилококк(идээлүүлэгч нян ) 2015.03.03 №19
11 Төвшрүүлэх Баян өндөр Д.Мөнхбат үхэр P.Multocida(цусан халдварт ) 2015.03.19 №26
12 Булган Баян булаг Д.Энхбаатар ямаа CL.Ferfringens(дотрын халдварт хордлого ) 2015.03.19 №28
13 Жаргалант Асайт З.Өлзийхүү үхэр P.Multocida(цусан халдварт ) 2015.03.26 №30
14 Хотонт Орхон Б.Азжаргал үхэр P.Multocida(цусан халдварт ) 2015.03.26 №31
15 Батцэнгэл Дайр бор Түмэнсанжаа хонь CL.Ferfringens(дотрын халдварт хордлого ) 2015.03.27 №32
16 Батцэнгэл Баян уул Төмөрбаатар ямаа CL.Ferfringens(дотрын халдварт хордлого ) 2015.03.27 №33
Дүн ямаа 4, үхэр 8,хонь 3, нохой 1бүгд 16 Rabies 4, P.Multocida 4 Стафилококк3, Salmonella abortus ovis 1,CL.Ferfringens 3 B.Anthracis1БҮГД 16 2015 оны 01р сараас 03 р сарын 27 ны хугацаанд 34 эмгэгт материал буюу 109 дээжинд заавар арга зүйн дагуу шинжилгээг хийж гүйцэтгэв.