Хүнсний худалдаа эрхлэгчдэд Мэргэжлийн үнэмлэх олгох сургалт зохион байгуулагдлаа

                        IMG_0358       06 сарын 18- ны өдөр худалдаа, бизнесийн хөтөч сургалтын төвтэй хамтарч Өндөр-улаан, Өгийнуур, Батцэнгэл, Төвшрүүлэх, Хашаат, Булган, Хотонт, Эрдэнэбулган сумдын 18 худалдаа эрхлэгчдэд хүнсний бараа судлал, бараа худалдах технологи, үйлчилгээний соёл, мэргэжлийн ёс зүйн чиглэлээр сургалт зохион байгуулж худалдагчийн “ Мэргэжлийн үнэмлэх” олголоо.