Хүнс хөдөө аж ахуйн газраас Хонь, Тэмээний ноосны урамшуулал олгох тухай мэдээлэл хүргүүлж байна.

1234