Мал эмнэлгийн лабораторийн нян судлалын шинжилгээгээр оношлогдсон халдварт өвчний мэдээ

 Хүнс, хөдөө аж ахуйн мал эмнэлэг ариун цэврийн лаборатори  2015 оны 1 сарын 18-ны өдрөөс 2015 оны 09 дүгээр сарын 24-ны өдөр   хүртэл 134 эмгэгт материал буюу 430 дээжинд заавар арга зүйн дагуу шинжилгээ хийж    Цусан халдварт-25, Дуут хавдар-1, Колибактериаз-15, Стафиллококк-11, галзуу-14 Дотрын хордлогот халдвар-20,  гэдэсний  халдварт өвчин-1 нийт 89 өвчний үүсгэгч илрүүлсэн байна.

Picture2Picture3