Мод тарих үндэсний өдөр”-өөр 15 мод тарьлаа.

Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 63 дугаар зарлиг, “Ойн тухай” хуулийн дагуу “Мод тарих үндэсний өдөр”-өөр 15  мод тарьлаа. 12179068_1643265072589810_1781239625_n 12177935_1643265385923112_57923723_n