Малын тоо 1,6 хувиар өсчээ.

Архангай аймаг 2015 оны эцэст 4557,0 мянган толгой мал тоолуулж өмнөх оныхоос 164,0 мянган толгой буюу 6,1 хувиар өсч нийт малын тоогоороо улсын хэмжээнд 2-т орлоо. Тухайлбал: Адуу-20,2 мянган толгой буюу 6,6 хувиар, Үхэр-41,7 мянган толгой буюу 8,2 хувиар, Хонь-87,5 мянган толгой буюу 3,9 хувиар, Ямаа-14,5 мянган толгой буюу 1,1 хувиар тус тус өссөн бол Тэмээ-126 толгойгоор буурсан байна.

ХҮНС ХӨДӨӨ АЖ  АХУЙН ГАЗАР