“Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил төсөл”-өөс багаж тоног төхөөрөмж хүлээн авлаа.

3360_194122320937784_6007164844524221468_n 535333_194122624271087_7953611751543365440_n 1937085_194122864271063_4479483977198368417_n  12439015_194122764271073_2994236108159569736_n

“Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил төсөл”-өөс Архангай аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газарт олгосон 9 нэр төрлийн 13328200 төгрөгийн багаж, тоног төхөөрөмж, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Мал эмнэлгийн лабораторид олгосон 7 нэр төрлийн 4900700 төгрөгийн үнэтэй багаж, тоног төхөөрөмж нийтдээ 18228900 төгрөгийн үнэ бүхий зүйлийг Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын холбогдох хүмүүс, мал эмнэлгийн хэлтсийн дарга, нярав, эмч, мэргэжилтэн нарт хүлээлгэн өглөө.