СУРГАЛТАНД ОРОЛЦООД ИРЛЭЭ 2016.03.04

“Хөдөө аж ахуйн маркетинг” төслөөс санхүүжүүлэн Улсын мал эмнэлэг ариун цэврийн төв лабораторит 2016 оны 02 дугаар сарын 16-21-ний өдрүүдэд “Орон нутгийн мал эмнэлгийн лабораторийн оношлогооны чадвахийг сайжруулах” сэдэвт сургалтыг Улаанбаатар хотноо зохион байгуулж, сургалтанд төсөлд хамрагдаж буй Архангай, Хөвсгөл, Баянхонгор, Завхан, Говь-Алтай аймгийн Мал эмнэлгийн лабораторийн шинжлэгч 2 эмч нийт 10 эмч сургалтанд хамрагдлаа. 
Энэхүү сургалтанд манай аймгийн Мал эмнэлгийн лабораторийн эрхлэгч, ийлдэс судлагч их эмч Г.Мөнгөнхөлөг, паразит судлагч их эмч Ө.Сэр-Од нар амжиллтай оролцож мэргэжил дээшлүүлээд ирлээ.