Эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдлаа 2016.04.07

$R1IQFRJ $RE0WSG0 Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын 2016 оны 02/357 тоот албан бичгийн дагуу “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй-2016″ аяны хүрээнд аймгийн Эрүүл мэндийн газраас зохион байгуулсан албан газруудын ажилчдын артерийн даралт ихсэлт, чихрийн шижингийн эрт илрүүлэг үзлэг, бие бялдрын хөгжил, чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорилд манай байгууллагын ажилтан, албан хаагч нар 2016 оны 04 сарын 07-ны өдөр бүрэн хамрагдалаа.