Мал эмнэлгийн лабораторийн чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа. 2016.04.22

                        Мал эмнэлгийн лабораторийн үйл ажиллагаатай танилцах, эмгэгт дээж материал заавар арга зүйн дагуу зөв авч дагавар бичиг, асуумж бөглөх, шинээр сэргэж буй зарим халдварт өвчний талаархи сургалтанд Эрдэнэбулган сумын Засаг даргын тамгын газрын Мал эмнэлэг үржлийн тасаг болон мал эмнэлгийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэн явуулж байгаа Мал эмнэлэг үржлийн нэгжийн малын эмч, мэрэгжилтнүүдийг хамруулан 2016 оны 04 сарын 20, 21-ний өдөр Мал эмнэлгийн лабораторит зохион байгуулж арга зүйн зөвөлгөө өгч сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.
Сургалтыг аймгийн Мал эмнэлгийн Лабораторийн эрхлэгч Г.Мөнгөнхөлөг удирдан явууллаа. 13010871_253272265022789_7794543962058828243_n 13051629_253272151689467_8473187185239378506_n 13055286_253272335022782_6186489143172010906_n 13061917_253272228356126_270251255024364805_n 13062450_253272188356130_9144438770677489219_n