Сургалт эхэллээ 2016.04.27

Архангай, Хөвсгөл, Булган, Баянхонгор, Өвөрхангай аймгуудын Мал эмнэлгийн лабораторийн ийлдэс, нян судлаач эмч нарыг хамруулсан “Орон нутгийн мал эмнэлгийн оношлогооны чадвахи, бруцеллёзын оношлогоог сайжруулах” сэдэвт сургалт өнөөдөр аймгийн Мал эмнэлгийн лабораторид эхэллээ. Сургалтыг Швейцарын хөгжлийн агентлагийн “Малын эрүүл мэнд төсөл”, Улсын Мал эмнэлэг ариун цэврийн төв лаборатори хамтран зохион байгуулж байна.IMG_3082 IMG_3090 IMG_3095