Сургалтын явцтай танилцлаа. 2016.04.30

Швейцарын хөгжлийн агентлагийн “Малын эрүүл мэнд төсөл”-ийн менежер Батсайхан гадаад зөвлөхүүдийн хамт аймгийн Мал эмнэлгийн лабораторит явагдаж байгаа Мал эмнэлгийн лабораторийн ийлдэс, нян судлаач эмч нарыг хамруулсан “Орон нутгийн мал эмнэлгийн оношлогооны чадвахи, бруцеллёзын оношлогоог сайжруулах” сургалтын үйл явцтай танилцлаа. 13072833_257536747929674_6483315299639106207_o 13115998_257536531263029_8187225982366236624_o 13123268_257536487929700_6362939729662727742_o