Сургалт дууслаа. 2016.05.03

Аймгуудын Мал эмнэлгийн лабораторийн ийлдэс, нян судлаач эмч нарыг хамруулсан “Орон нутгийн мал эмнэлгийн оношлогооны чадвахи, бруцеллёзын оношлогоог сайжруулах” сэдэвт сургалт 2016.04.27-ны өдрөөс 05 сарын 01-ны өдөр хүртэл аймгийн Мал эмнэлгийн лабораторид амжилттай явагдаж дууслаа. IMG_3186 IMG_3195 IMG_3203