Сарлаг үхэрт үзлэг ангилалт хийх ажил эхэллээ.

images (1) images Сарлагт үзлэг ангилалт хийж цөм сүрэг бүрдүүлэх ажлыг Ихтамир,Өндөр-Улаан, Тариат, Хангай суманд 16600 толгой үхрийг хамруулан гүйцэтгэнэ. Дээрх ажил 2016 оны 05 дугаар сарын 19-ны өдрөөс эхлэн 10 дугаар сарын 1-ны өдөр хүртэл үргэлжилнэ. Сарлагт үзлэг ангилалт хийх ажлыг аймгийн Засаг даргын 2016 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/220 тоот захирамжаар томилогдсон ажлын хэсэг гүйцэтгэнэ.