download 
Архангай аймгийн хэмжээнд толгой 1905785 хээлтэгч мал төллөхөөс 1372849 буюу нийт хээлтэгч малын 72.0 % нь төлөлсөн байна. Нийт мэндэлсэн төлийн 1340507 буюу 95.1 % нь эсэн мэнд бойжиж 32342 төл хорогдсон байна 2016.05.20