Төл бойжилт 95.1%-тай байна

download  Архангай аймгийн хэмжээнд 1905785 толгой хээлтэгч мал төллөхөөс 1372849 толгой буюу нийт хээлтэгч малын 72.0 % нь төлөлсөн байна. Нийт төлийн 1340507 толгой буюу 95.1 % нь эсэн мэнд бойжиж 32342 толгой төл хорогдсон байна