Мал төллөлт, төл бойжилтын мэдээ

Аймгийн хэмжээнд 2016 онд нийт 1905.8 мянган толгой эх мал төллөлхөөс 2016 оны 05-р сарын 25-ны байдлаар нийт төллөх эх малын 76.2 хувь буюу 1452.5 мянган толгой эх мал төллөлж, 1418.5 мянган толгой төлийг 97.7 хувьтай бойжуулж байна. Нийт 39990 толгой төл хорогдсон байна. Нийт төллөх эх малаас бог малын 80.6 хувь, бод малын 53.1 хувь нь төллөсөн байна. Аймгийн хэмжээнд 2016 оны 05 сарын 25-ны байдлаар 2.6 хувь буюу 118.1 мянган толгой мал зүй бусаар хорогдсон ба йна.12961352_1150097268354728_4730461997332870567_o