ӨГИЙНУУР СУМАНД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

“Байгаль, зэрлэг амьтаныг хамгаалах нийгэмлэг”, “Улсын Мал эмнэлэг ариун цэврийн төв лабораториос” зохион байгуулсан “Зэрлэг шувууг ялган таних, шувууны томуугийн дээж бэлтгэх” сургалтыг 2016 оны 05 сарын 24-27-ны өдрүүдэд Өгийнуур сумын Өгийнууранд зохион байгууллаа. Сургалтанд Архангай, Хөвсгөл, Булган аймгуудын Мал эмнэлгийн хэлтсийн 2 мэргэжилтэн, аймгуудын БГХӨСТөвийн биологич нар хамрагдав.
 13335885_272650323084983_6641383438398157704_n 13322123_272650339751648_2330391816240049215_n