Мал төллөлт төл бойжилтийн явцын мэдээ

images (1)

Аймгийн хэмжээнд 2016 онд нийт 1905.8 мянган толгой эх мал төллөлхөөс 2016 оны 06 дугаар сарын 02-ны байдлаар нийт төллөх эх малын 80.2 хувь буюу 1528.0 мянган толгой эх мал төллөлж, 1489.5 мянган толгой төлийг 97.5 хувьтай бойжуулж байна. Төлийн хорогдол нийт 38447 толгой байна.

Нийт төллөх эх малаас бог малын 83.3 хувь, бод малын 63.7 хувь нь төллөсөн байна.

Аймгийн хэмжээнд оны эхний нийт малын 2.7 буюу 122.2 мянган толгой мал зүй бусаар хорогдож үүнээс үхэр, хонь дийлэнх хувийг эзэлж байна.