“ Архангай аймгийн сүүний үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд хөдөө аж ахуй, эрүүл ахуй, үйлдвэрийн зохистой дадад нэвтрүүлэх” сэдэвт сургалтыг аймгийн ЗДТГазар, “Сүүний салбарыг хөгжүүлэх үндэсний зөвлөл”, “Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил” төсөлтэй хамтран 06 сарын 10,11 –ний өдрүүдэд зохион байгуулж, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн ивээл дор “ Сүүтэй Монгол” Үндэсний аяныг аймгийн хэмжээнд өрнүүлж нээлтийг хийлээ. 13435920_1746762622237501_1475958929_n13459771_1746762652237498_381933574_n13444276_794280684006799_272611219_n