Хээл хаялтын шалтгааныг тодорхойлох шинжилгээний ажлын дүн

13510492_1576936402606258_699927199_n Хангай, Өндөр-Улаан, Ихтамир, Тариат сумдад албан ёсны хээл хаялтын шалтгаантай  дуудлаганд явж малчин, мал бүхий иргэдэд бруцеллёз өвчний талаар заавар зөвлөмжийг өгч  холбогдох асуумж судалгааны дагуу дээж материалыг арга зүйн дагуу авч ирэн холбогдох шинжилгээг хийж хариу арга хэмжээг авч ажиллаж байна. Хээлтүүлэгч (бух, хуц, ухна) – 27, хээлтэгч(үнээ) -58 нийт 85 дээжинд ийлдэс судлалын аргаар бруцеллёз өвчний илрүүлэх болон баталгаажуулах шинжилгээг , 58 хээлтүүлэгч үтрээний арчидас, 4 зулбадсанд нян судлалын шинжилгээг тус тус  хийж шинжилгээний дүнг баталгаажуулан уг өвчинтэй тэмцэх зааврын дагуу арга хэмжээг авч ажиллаа.