Намрын ургац хураалтын талаар

images (2) imagesimages (3)   Энэ жилийн намрын ургац хураалтанд комбайн-1, хадагч-12, будаа цэвэрлэгч-2, үр сортлогч-5, будаа ачигч-7, төмсний комбайн-1, төмс сортлогч-1, төмс ухагч-8 зэрэг 8 нэр төрлийн 50 техник хэрэгсэл ажиллана. 2016 оны 08 сарын 29-ны байдлаар аймгийн хэмжээнд 2 мянган тн байгалийн хадлан, 83 тн гар тэжээл бэлтгээд байна.