Вакциныг зориулалтын тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэнэ

14269798_1187202751338622_560553456_n 14281572_1187203631338534_359660047_n14269898_1187202778005286_1071587880_n14302350_1187202754671955_616791377_n “Хөдөө аж ахуйн маркетинг сайжруулах” төслөөс Архангай аймагт вакцин тээвэрлэх тусгай тоноглолтой машин олголоо. Одоогоор Хангай, Хайрхан, Тариат зэрэг алслагдсан сумдын бруцеллёз өвчний вакциныг уг тусгай зориулалтын машинаар тээвэрлэн хүргэж өглөө.