Ноосны тайлан төвд хүргэгдлээ

download-1download  
Малчин, мал бүхий иргэдийн 2016 онд бэлтгэж үндэсний үйлдвэрт тушаасан хонь, тэмээний ноосны тайланг аймгийн дүнгээр нэгтгэж Улсын мал хамгаалах санд хүргүүллээ. Энэ жил 10378 өрхийн 2246436.2 кг ноос үндэсний үйлдвэрт бэлтгэн нийлүүлэгдэж 2.2 тэрбум төгрөгийн урамшуулал хүртэх боломжтой боллоо.