Цэцэрлэг, сургуулийн тогооч нарт сургалт зохион байгууллаа

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газраас аймгийн Мастер тогоочдын холбоотой хамтран “Сургуулийн өмнөх насны болон өсвөр насны хүүхдийн хоол тэжээл” сэдэвт сургалтыг сумдын цэцэрлэг, сургуулийн тогооч нарыг хамруулан зохион байгууллаа. 45123575_490232054814064_4394060321891811328_n 45148800_2312270369055786_7848098232793038848_n 45173286_320878335404259_3961122464494256128_n 45188540_532459050513678_6277077402975731712_n 45202824_1979853452105993_2776793251326197760_n 45204281_181108656150452_4590974693988630528_n 45228765_339636563480396_1058045144462262272_n 45232410_323862935103226_2878969986427125760_n 45263847_247453612603869_2756810211606921216_n 45280374_421878905012839_1690532654220312576_n 45282682_1904250312992433_4941667883332665344_n 45299664_2431475460412719_30206131330613248_n