A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site

Сумдын мэргэжилтнүүдэд малын удам зүйн үнэлгээний программ хүлээлгэн өглөө

Малын генетик нөөцийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд малын үржил селекцийн ажлыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй явуулах, Монгол улсад үржүүлж буй малын үржлийн үнэт чанарыг үнэлэх, улсын хэмжээд үржлийн чанараар шилмэл малыг тогтоож баталгаажуулах замаар монгол малын үнэ, цэнэ, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, нэгдсэн мэдээллийн санг үүсгэх зорилгоор  сумдын Хөдөө, аж ахуйн тасгийн Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнүүдэд 2019 оны 06 дугаар сарын 26 өдөр  сургалт зохион байгуулж малын удам зүйн үнэлгээний программ хангамжийг хүлээлгэн өгсөн.

Мөн энэ жил малын генетик нөөцийн төлөв байдлыг тодорхойлох, үнэлэх ажлыг улсын хэмжээнд зохион байгуулж байгаатай холбогдуулан аймгийн хэмжээнд  54,8 мянган малыг хамруулан баталгаажуулах ажлыг  зохион байгуулахаар төлөвлөж, сумдын  мэргэжилтэнүүдэд ажлын суурь судалгаа авах талаар заавар зөвлөгөө өглөө.

Санал болгох

Үржлийн малд үзлэг ангилалт хийж, цөм сүрэг бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулав

Аймгийн ХХААГ, Цөм сүргийн үржлийн төвтэй хамтран Хангай сумын 1000 толгой сарлаг, Өндөр-Улаан сумын 1500 …