A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Эхлэл > Uncategorized > Аймгийн хэмжээнд нийт 2.4 сая толгой хээлтэгч мал тоологдсоноос төллөвөл зохих 2.1 сая толгой хээлтэгч малын 90.1 хувь буюу 1.9 сая толгой хээлтэгч мал төллөж 1.8 сая толгой төл мал 96 хувьтай бойжиж байна.

Аймгийн хэмжээнд нийт 2.4 сая толгой хээлтэгч мал тоологдсоноос төллөвөл зохих 2.1 сая толгой хээлтэгч малын 90.1 хувь буюу 1.9 сая толгой хээлтэгч мал төллөж 1.8 сая толгой төл мал 96 хувьтай бойжиж байна.

Аймгийн хэмжээнд нийт 2.4 сая толгой хээлтэгч мал тоологдсоноос төллөвөл зохих 2.1 сая толгой хээлтэгч малын 90.1 хувь буюу 1.9 сая толгой хээлтэгч мал төллөж 1.8 сая толгой төл мал 96 хувьтай бойжиж байна.
Үүнээс төллөсөн хээлтэгч ингэ 237 буюу 78.9%, гүү 74330 буюу 66%, үнээ 161976 буюу 70.5%, эм хонь 1147362 буюу 96.4% эм ямаа 535492 буюу 92.1 хувь нь, нийт бог малын хээлтэгчийн 95 хувь, бод малын хээлтэгчийн 69.2 хувь нь төллөсөн байна.
2021 мөн үеийн төлийн хорогдол нийт гарсан төлийн 5.7 хувь нь хорогдож, 94 хувьтай бойжиж байсан бол энэ оны өнөөдрийн байдлаар гарсан төлийн 3.2 хувь нь хорогдсон нь өмнөх оны төлийн хорогдлоос 2.5 хувиар бага байна.
Аймгийн хэмжээнд 5.5 сая толгой мал тоологдсоноос нийт мал сүргийн 0.5 хувь буюу 30174 толгой мал хорогдсон.
Үүнээс: Хорогдсон Тэмээ 0.4% , Адуу 0.4%, Үхэр 0.3%, Хонь 0.5%, Ямаа 0.8 хувь нь хорогдсон.
2021 оны энэ үеийн том малын хорогдол нийт малынхаа 1,7 хувь нь хорогдож байсан бол мөн үеийнхтэй харьцуулахад өнөөдрийн байдлаар 0.5 хувь буюу өмнөх оныхоос 1.2 хувиар бага хорогдсон байна.

 

Санал болгох

Best free WordPress theme