A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Эхлэл > Uncategorized > Төл бойжилт, том малын хорогдлын мэдээ 2020.04.30

Төл бойжилт, том малын хорогдлын мэдээ 2020.04.30

Архангай аймгийн хэмжээнд энэ онд 2.053.2 мянган толгой хээлтэгч мал төллөхөөс 2020 оны 04 сарын 29 – ны байдлаар 1576980 мянган толгой мал төллөсөн байна.

Үүнд: Ингэ 175 буюу 58,2 хувь, Гүү 19132 буюу 19.8 хувь, Үнээ 10517 буюу 61.2 хувь, Эм хонь 1028337 буюу 86.4 хувь, Эм ямаа 42.3 буюу 71.3  хувь төллөж аймгийн дүнгээр бод малын 46,3  хувь, бог малын 81.3 хувь ба нийт мал төллөлт  76,6 хувьтай байна. 1358381 мянган толгой төл 86,6 хувьтай бойжиж байна.

Том малын зүй бус хорогдлоор 249,2 мянган толгой мал нийт малын 4,0 хувь нь хорогдсон байна.

Санал болгох

Өвөл, зуны цогцолбор хүлэмжийн үйл ажиллагаа талаар 2020.08.04

Архангай аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан “Өрх бүр үйлдвэрлэгч” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд …