A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Эхлэл > Uncategorized > Төл бойжилт, том малын хорогдлын мэдээ

Төл бойжилт, том малын хорогдлын мэдээ

Архангай аймгийн хэмжээнд энэ онд 2.053.2 мянган толгой хээлтэгч мал төллөхөөс өнөөдрийн байдлаар 1774885 мянган толгой мал төллөсөн байна.

Үүнд: Ингэ 208 буюу 69,7 хувь, Гүү 42458 буюу 43.9 хувь, Үнээ 132704 буюу 77.3 хувь, Эм хонь 1127444 буюу 94.1 хувь, Эм ямаа 472071 буюу 79.7 хувь төллөж аймгийн дүнгээр бод малын 65,3 хувь, бог малын 89.7 хувь ба нийт мал төллөлт 86,4 хувьтай байна. 1394202 мянган толгой төл 85,1 хувьтай бойжиж байна.

Том малын зүй бус хорогдлоор 283,2 мянган толгой мал хорогдож нийт малын 4,5 хувийг эзэлж байна.

Санал болгох

2019 оны ноосны урамшууллыг олгож эхэллээ

Засгийн газрын 2019 оны 343 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хонь, тэмээний ноос бэлтгэж үндэсний үйлдвэрт тушаасан …