A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Эхлэл > Uncategorized > Ноосны урамшуулалд 2577.3 сая төгрөгийн урамшуулал олгоод байна 2020.06.12

Ноосны урамшуулалд 2577.3 сая төгрөгийн урамшуулал олгоод байна 2020.06.12

Монгол Улсын Засгийн газрын 343 дугаар тогтоолын дагуу аймгийн хэмжээнд 6.1 мянган малчин өрхийн 1718.2 тн ноосонд 2577.3 сая төгрөгийн урамшуулал, мөн 10.2 мянган малчин өрхийн бодын 46.2 мянган ширхэг шир, богийн 240.2 мянган ширхэг арьсанд 1.4 тэрбум төгрөгийг олгох ажлыг зохион байгуулж байна.

 

Санал болгох

Өвөл, зуны цогцолбор хүлэмжийн үйл ажиллагаа талаар 2020.08.04

Архангай аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан “Өрх бүр үйлдвэрлэгч” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд …