A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Эхлэл > Uncategorized > Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд зориулсан зээл олгогдож байна.

Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд зориулсан зээл олгогдож байна.

Монгол Улсын Засгийн газраас Жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдэд жилийн 3 хувийн хүүтэй, 500 сая хүртэлх төгрөгийн зээлийг эхний жил зөвхөн хүүгийн төлбөр төлөх нөхцөлтэйгөөр 3 жилийн хугацаатайгаар орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй бүх банкаар дамжуулан олгож байна.
Зээл авахад дараах ерөнхий шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
1. Монгол Улсын хуулийн дагуу 2020 оны 12-р сарын 31-ээс өмнө үүсгэн байгуулагдсан, Монгол Улсад үйл ажиллагаа эрхэлдэг байх;
2. Зээлдэгчтэй хамаарал бүхий этгээд нь 2019 оны эцсийн байдлаар чанаргүй зээлийн үлдэгдэлгүй байх;
3. Нийгмийн даатгалын шимтгэл, татварын өр төлбөргүй /2019 оны эцсийн байдлаар/, татвар болон нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тайланг тогтмол гаргасан байх;
4. 2020 оны Нийгмийн даатгалын шимтгэл, татварын тайлангаа бүрэн мэдүүлсэн байх, “Х” тайлан мэдүүлээгүй байх;
5. Тухайн банкны зээлийн бусад шаардлагыг бүрэн хангасан байх;

Санал болгох

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЗЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Эрүүл мэндээ дэмжих ажлын хүрээнд “Ар мөнгөн чагнуур” өрхийн эрүүл мэндийн төвтэй хамтран “Бодисын солилцооны …